Disable right click

2013年1月2日 星期三

韓國生活:又食粥

2013年1月2日(星期三)

今天中午去了市中心,哈哈...我又去食粥呢...不過我唔係去本粥,改了去죽이야기(之前都去過一次)。我很鍾意呢個粥店的裝修,很多傳統韓國的色彩,我見他們的聖誕佈置還未拆呢。不過阿珠媽的態度就麻麻,好像唔憂做生意咁,同埋呢度無本粥咁好奉送梅子汁及清水,要喝清水要自己去淨水機斟。
 

今次我食모듬해물죽(海鮮粥),裏面用料很豐富,有蠔、蝦、蜆等。真係好好味。
沒有留言:

張貼留言

謝謝各位留言,如果想以電郵收到留言回覆,請按留言方框下的「通知我」。如果訂閱後,想取消,可unclick「通知我」。