Disable right click

2010年12月4日 星期六

久違了的手作仔

2010年12月4日(星期六)

很耐也沒有整手作仔....差不多被遺忘了...

 
今次整了兩個手機繩,一個係薑餅人,一個係聖誕樹,很應節架....
 
不過太耐無整手作仔...有點生疏添....
 
兩個電話繩背後都寫了"화이팅",韓文,解"Fighting"