Disable right click

2008年12月30日 星期二

畢業熊

2008年12月30日(星期二)

嘻嘻......經過一輪苦功後, 終於完成一大創舉....


這個Teddy Bear身穿的畢業袍與真實無差別......哈哈....全部自家做....(由畫紙樣, 以至縫製等, 都是自己做架...)

全套畢業袍包括 : 帽, 袍 及披肩.....仲有一個自製的Teddy Bear


 

2008年12月28日 星期日

小小電話繩

2008年12月28日(星期日)

很耐很耐都無整手作仔,今天一次過整了四條電話繩....全部都是送給老友記及大學同學仔的聖誕加新年禮物......

哈哈...突然覺得自己很快手呀....

甜甜圈電話繩(送給大學同學仔Eric)